Vážení maturanti,
přihlásit se ke konání maturitní zkoušky v jarním termínu je nutné do 1. 12. 2021. Přihlášky odevzdávejte k rukám zástupkyně ředitelky školy. Maturanti předchozích let si telefonicky či e-mailem zajistí termín přihlášení u zástupkyně ředitelky.SPOLEČNÁ ČÁST

Výsledek didaktického testu (dále jen DT) nemá vliv na výsledky profilových zkoušek (nejedná se o „připouštěcí test“) ani na celkové hodnocení (prospěl/prospěl s vyznamenáním).

Pokud žák neuspěje u povinné zkoušky společné části (nebo mu nebyla ředitelem školy uznána omluva, příp. byl ze zkoušky vyloučen), může konat opravnou zkoušku, a to nejvýše dvakrát z každé zkoušky.

Podmínkou pro konání DT je ukončení 4. ročníku.

Termín konání písemných prací: duben 2022

Termín konání: 2. – 5. května 2022PROFILOVÁ ČÁST

Písemné práce (PP)

Zkoušky z českého jazyka a z anglického jazyka se konají vždy formou písemné práce (dále jen PP) a formou ústní zkoušky (dále jen ÚZ) před zkušební maturitní komisí.

Termín konání: 23. – 27. května 2022Český jazyk a literatura

Celkové hodnocení: 40 % PP a 60 % ÚZ


Písemná práce

 • Rozsah textu min. 250 slov
 • Délka konání min. 110 min.
 • Pomůcky – Pravidla českého pravopisu

Ústní zkouška

 • 72 děl – školní seznam – viz web školy
 • Min. 20 děl – žákovský seznam – odevzdání do 31. 3. 2022
 • Příprava na ÚZ – 20 minut
 • Doba konání ÚZ – 15 minut
 • V jednom dni u jedné zkoušející maturitní komise (dále jen ZMK) nelze losovat 2x pracovní list ke stejnému dílu.


 • Anglický jazyk

  Celkové hodnocení: 40 % PP a 60 % ÚZ


  Písemná práce

  • Dva texty - kratší slohový útvar min. 60 slov, delší slohový útvar min. 140 slov
  • Délka konání 90 min.
  • Pomůcky – Překladový slovník

  Ústní zkouška

  • Příprava na ÚZ – 20 minut
  • Doba konání ÚZ – 15 minut
  • V jednom dni u jedné ZMK nelze losovat 2x pracovní list ke stejnému tématu.


  MZ – obor Ekonomika a podnikání

  Ústní zkouška

  • 1. zkouška – Ekonomika, marketing a management
  • 2. zkouška – Účetnictví
  • Příprava na ÚZ – 15 minut
  • Doba konání ÚZ – 15 minut
  • V jednom dni u jedné ZMK nelze losovat 2x stejnou otázku.

  Obhajoba maturitní práce

  • Příprava – 5 minut
  • Doba obhajoby – 20 minut (15 minut prezentace + 5 minut reakce na otázky)


  MZ – obor Informační technologie

  Ústní zkouška

  • 1. zkouška – Informační technologie
  • 2. zkouška – Počítačová grafika a webdesign
  • Příprava na ÚZ – 15 minut
  • Doba konání ÚZ – 15 minut
  • V jednom dni u jedné ZMK nelze losovat 2x stejnou otázku.

  Obhajoba maturitní práce

  • Příprava – 5 minut
  • Doba obhajoby – 20 minut (15 minut prezentace + 5 minut reakce na otázky)