Dostupné kurzy

Tento kurz slouží ke zpracování odborného projektu 2. ročníku oboru Ekonomika a podnikání.

Tento kurz slouží k dodatečným a opravným zkouškám Jany Černé.

Tento kurz obsahuje individuální vzdělávací plán 03/2022.

Tento kurz slouží k zadání úkolů pro konkrétního studenta - 02/2022.

Individuální vzdělávací plán 01.

Tento kurz slouží k výuce předmětu Ruský jazyk ve třetím ročníku.
Tento kurz slouží k výuce předmětu Německý jazyk ve třetím ročníku.

Tento kurz slouží k výuce anglického jazyka ve třídě 1. I, ve 2. skupině.

Odborný projekt 2023/2024, 1. skupina

Tento kurz slouží k výuce předmětu Psychologie ve druhém ročníku oboru Ekonomika a podnikání.

Tento kurz slouží k výuce předmětu Chemie ve druhém ročníku oboru Ekonomika a podnikání.
Tento kurz slouží k výuce předmětu Čtenářská gramotnost ve druhém ročníku oboru Ekonomika a podnikání.
Tento kurz slouží k výuce předmětu Fiktivní firmy ve druhém ročníku oboru Ekonomika a podnikání druhé skupiny.
Tento kurz slouží k výuce předmětu Ekonomika ve druhém ročníku oboru Ekonomika a podnikání.
Tento kurz slouží k výuce předmětu Fiktivní firmy ve druhém ročníku oboru Ekonomika a podnikání první skupiny.
Tento kurz slouží k výuce předmětu Matematika ve druhém ročníku oboru Ekonomika a podnikání.
Tento kurz slouží k výuce předmětu Český jazyk a literatura ve druhém ročníku oboru Ekonomika a podnikání.
Tento kurz slouží ke třídnické hodině ve druhém ročníku oboru Ekonomika a podnikání.
Tento kurz slouží k výuce předmětu Biologie ve druhém ročníku oboru Ekonomika a podnikání.
Tento kurz slouží k výuce předmětu Anglický jazyk ve druhém ročníku oboru Ekonomika a podnikání druhé skupiny.
Tento kurz slouží k výuce předmětu Anglický jazyk ve druhém ročníku oboru Ekonomika a podnikání první skupiny.
Tento kurz slouží k výuce předmětu Konverzace v anglickém jazyce ve druhém ročníku oboru Ekonomika a podnikání druhé skupiny.
Tento kurz slouží k výuce předmětu Konverzace v anglickém jazyce ve druhém ročníku oboru Ekonomika a podnikání první skupiny.
Tento kurz slouží k výuce předmětu Informační technologie ve druhém ročníku oboru Ekonomika a podnikání druhé skupiny.
Tento kurz slouží k výuce předmětu Informační technologie ve druhém ročníku oboru Ekonomika a podnikání první skupiny.
Milí studenti,

vítám Vás v kurzu pro výuku předmětu Statistika. Tento kurz slouží k výuce předmětu STA ve druhém ročníku oboru Ekonomika a podnikání PROZATÍM obě dvě skupiny.

Klasifikace:
- Klasifikace do 25,9 % - student bude vždy klasifikován známkou
- Klasifikace samostatných projektů - škála 1-3, N – neodevzdáno
- Neklasifikace (N) - vysoká absence v hodinách, více než 25,9 %
- Neklasifikace (N) – nesplněné studijní povinnosti, nedostatek známek
- Klasifikace dle průměru:
1 1,00 - 1,49
2 1,50 – 2,48
3 2,49 – 3,29
4 3,30 - 4,29
5 4,30 a více

Výuka v hodinách:
- Každý student je povinen řádně si vést zápisky.
- V případě nepřítomnosti je nutné doplnit si obsah probrané látky, zápisky a zjistit zadané úkoly a splnit je (platí i pro distanční výuku!!!!)
- Výuka bude probíhat paralelně v PC učebnách a standardních učebnách s projektorem (dle aktuální obsazenosti).
- Student bude pracovat s MS office (Excel, Powerpoint, Word), internet, OneDrive
- Každý student bude mít aktivní Onedrive pro ukládání dokumentů. Dokumenty je nutné stáhnout a uložit, nikoliv pracovat v online neúplné verzi.

Písemné a praktické opakování:
- Písemné opakování bude předem ohlášeno.
- Obsahuje otevřené a uzavřené otázky s možností více správných odpovědí.
- Doplnění známek a dopsání písemného či praktického opakování určí vždy vyučující.
- V průběhu opakování je zakázáno používat mobilní telefony a chytré hodinky. Dále je zakázáno radit spolužákům, otáčet se a opisovat. V případě nedodržení těchto zásad bude test hodnocen známkou 5 (nedostatečnou).
- Náhodně může být zadán rychlý test na ověření obsahu výuky či porozumění terminologie, event. praktické opakování probrané kapitoly.

Pravidla komunikace a chování:
- Zákaz používání mobilních telefonů. Telefon bude uložen v batohu, nebude na lavici ani v lavici.
- V případě použití bude studentu udělena poznámka do Bakalářů.

Přeji Vám hodně štěstí a úspěchu při Vašem studiu

Vaše paní učitelka
AV
Tento kurz slouží k výuce předmětu Statistika ve druhém ročníku oboru Ekonomika a podnikání první skupiny.
Milí studenti,

vítám Vás v kurzu Písemná a elektronická komunikace. Tento kurz slouží k výuce předmětu PEK ve druhém ročníku oboru Ekonomika a podnikání druhé skupiny.

Klasifikace:
- Klasifikace do 25,9 % - student bude vždy klasifikován známkou
- Klasifikace samostatných prací - škála 1-3, N – neodevzdáno
- Neklasifikace (N) - vysoká absence v hodinách, více než 25,9 %
- Neklasifikace (N) – nesplněné studijní povinnosti, nedostatek známek
- Klasifikace dle průměru:
1 1,00 - 1,50
2 1,51 – 2,48
3 2,49 – 3,29
4 3,30 - 4,29
5 4,30 a více

Výuka v hodinách:
- Každý student má k dispozici učebnici „Písemná a elektronická komunikace pro SŠ, úřady a veřejnost 2“. Student ji bude používat v každé hodině.
- Výuka bude probíhat v PC učebnách dle aktuální obsazenosti.
- Student bude pracovat s MS office (Word, excel, Powerpoint), ATF, internet, onedrive
- Každý student bude mít aktivní Onedrive pro ukládání dokumentů. Dokumenty je nutné stáhnout a uložit, nikoliv pracovat v online neúplné verzi.
- V případě nepřítomnosti si musí žák doplnit probranou látku (kapitolu) a doplnit vědomost.

Písemné a praktické opakování:
- Písemné opakování na známky bude předem ohlášeno.
- Obsahuje otevřené a uzavřené otázky s možností více správných odpovědí.
- Praktické opakování na známky (vypracování zadání dle učebnice či v Moodle) bude i nemusí být předem ohlášeno.
- Doplnění známek a dopsání písemného či praktického opakování určí vždy vyučující.
- V průběhu opakování je zakázáno používat mobilní telefony a chytré hodinky. Dále je zakázáno radit spolužákům, otáčet se a opisovat. V případě nedodržení těchto zásad bude test hodnocen známkou 5 (nedostatečnou).

Pravidla komunikace a chování:
- V průběhu výuky je v učebně zakázáno používat mobilní telefony, chytré hodinky a sluchátka.
- Dále pak je v hodině zakázáno jíst.
- Pití nesmí být položeno u elektronického vybavení třídy.
- Telefon bude uložen v batohu, nebude na lavici ani v lavici. V případě použití bude studentu udělena poznámka do Bakalářů.

Přeji Vám hodně štěstí a úspěchu při Vašem studiu

Vaše paní učitelka
AV
Milí studenti,

vítám Vás v kurzu Písemná a elektronická komunikace. Tento kurz slouží k výuce předmětu PEK ve druhém ročníku oboru Ekonomika a podnikání první skupiny.

Klasifikace:
- Klasifikace do 25,9 % - student bude vždy klasifikován známkou
- Klasifikace samostatných prací - škála 1-3, N – neodevzdáno
- Neklasifikace (N) - vysoká absence v hodinách, více než 25,9 %
- Neklasifikace (N) – nesplněné studijní povinnosti, nedostatek známek
- Klasifikace dle průměru:
1 1,00 - 1,50
2 1,51 – 2,48
3 2,49 – 3,29
4 3,30 - 4,29
5 4,30 a více

Výuka v hodinách:
- Každý student má k dispozici učebnici „Písemná a elektronická komunikace pro SŠ, úřady a veřejnost 2“. Student ji bude používat v každé hodině.
- Výuka bude probíhat v PC učebnách dle aktuální obsazenosti.
- Student bude pracovat s MS office (Word, excel, Powerpoint), ATF, internet, Onedrive
- Každý student bude mít aktivní Onedrive pro ukládání dokumentů. Dokumenty je nutné stáhnout a uložit, nikoliv pracovat v online neúplné verzi.
- V případě nepřítomnosti si musí žák doplnit probranou látku (kapitolu) a doplnit vědomost.

Písemné a praktické opakování:
- Písemné opakování na známky bude předem ohlášeno.
- Obsahuje otevřené a uzavřené otázky s možností více správných odpovědí.
- Praktické opakování na známky (vypracování zadání dle učebnice či v Moodle) bude i nemusí být předem ohlášeno.
- Doplnění známek a dopsání písemného či praktického opakování určí vždy vyučující.
- V průběhu opakování je zakázáno používat mobilní telefony a chytré hodinky. Dále je zakázáno radit spolužákům, otáčet se a opisovat. V případě nedodržení těchto zásad bude test hodnocen známkou 5 (nedostatečnou).

Pravidla chování:
- V průběhu výuky je v učebně zakázáno používat mobilní telefony, chytré hodinky a sluchátka.
- Dále pak je v hodině zakázáno jíst.
- Pití nesmí být položeno u elektronického vybavení třídy.
- Telefon bude uložen v batohu, nebude na lavici ani v lavici. V případě použití bude studentu udělena poznámka do Bakalářů.

Přeji Vám hodně štěstí a úspěchu při Vašem studiu

Vaše paní učitelka
AV
Tento kurz slouží k výuce předmětu Účetnictví ve druhém ročníku oboru Ekonomika a podnikání druhé skupiny.
Tento kurz slouží k výuce předmětu Účetnictví ve druhém ročníku oboru Ekonomika a podnikání první skupiny.
Tento kurz slouží k výuce předmětu Ruský jazyk ve druhém ročníku oboru Ekonomika a podnikání.
Tento kurz slouží k výuce předmětu Německý jazyk ve druhém ročníku oboru Ekonomika a podnikání.
Tento kurz slouží k výuce předmětu Dějepis v prvním ročníku oboru Ekonomika a podnikání.
Tento kurz slouží k výuce předmětu Fyzika v prvním ročníku oboru Ekonomika a podnikání.
Tento kurz slouží k výuce předmětu Zeměpis v prvním ročníku oboru Ekonomika a podnikání.
Tento kurz slouží k výuce předmětu Čtenářská gramotnost v prvním ročníku oboru Ekonomika a podnikání.
Tento kurz slouží k výuce předmětu Ekonomika v prvním ročníku oboru Ekonomika a podnikání.
Tento kurz slouží k výuce předmětu Matematika v prvním ročníku oboru Ekonomika a podnikání.
Tento kurz slouží k výuce předmětu Český jazyk a literatura v prvním ročníku oboru Ekonomika a podnikání.
Tento kurz slouží ke třídnické hodině v prvním ročníku oboru Ekonomika a podnikání.
Tento kurz slouží k výuce předmětu Biologie v prvním ročníku oboru Ekonomika a podnikání.
Tento kurz slouží k výuce předmětu Anglický jazyk v prvním ročníku oboru Ekonomika a podnikání druhé skupiny.
Milí studenti,

Posílám Vám hodnocení výuky:

VÝUKA ANGLICKÉHO JAZYKA - ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

Učebnice materiály: Third Edition Maturita Solutions - Intermediate ( 1. skupiny) Pre-intermediate ( 2. skupiny)
Pracovní sešit Third Edition Maturita Solutions
Bridge magazine
Sešit A5
2 -3 x menší testy v průběhu probírání dané kapitoly
1 x větší písemný test po ukončení příslušné kapitoly
Ústní zkoušení průběžně (především slovní zásoba, komunikační dovednosti)
Písemný projev - nácvik esejí
Hodnocení známkami 1-5 s váhami 5,3,1
Váha 5 - velký test
Váha 3 - menší testy, slovíčka, ústní zkoušení
Váha 1 - aktivita v hodině

Moc se na Vás těším,
S pozdravem,
Eva Skalová
Tento kurz slouží k výuce předmětu Informační technologie v prvním ročníku oboru Ekonomika a podnikání druhé skupiny.
Tento kurz slouží k výuce předmětu Informační technologie v prvním ročníku oboru Ekonomika a podnikání první skupiny.
Milí studenti,

vítám Vás v kurzu Písemná a elektronická komunikace. Tento kurz slouží k výuce předmětu PEK v prvním ročníku oboru Ekonomika a podnikání druhé skupiny.

Klasifikace:
- Klasifikace do 25,9 % - student bude vždy klasifikován známkou
- Klasifikace samostatných prací - škála 1-3, N – neodevzdáno
- Neklasifikace (N) - vysoká absence v hodinách, více než 25,9 %
- Neklasifikace (N) – nesplněné studijní povinnosti, nedostatek známek
- Klasifikace dle průměru:
1 1,00 - 1,55
2 1,56 – 2,48
3 2,49 – 3,29
4 3,30 - 4,29
5 4,30 a více

Výuka v hodinách:
- Každý student má k dispozici učebnici „Písemná a elektronická komunikace pro SŠ, úřady a veřejnost 1“. Student ji bude používat v každé hodině.
- Výuka bude probíhat v PC učebnách dle aktuální obsazenosti.
- Student bude pracovat s MS office (Word, excel, Powerpoint), ATF, internet, Onedrive
- Každý student bude mít aktivní Onedrive pro ukládání dokumentů. Dokumenty je nutné stáhnout a uložit, nikoliv pracovat v online neúplné verzi.
- V případě nepřítomnosti si musí žák doplnit probranou látku (kapitolu) a doplnit vědomost.

Písemné a praktické opakování:
- Písemné a praktické opakování na známky bude i nemusí být předem ohlášeno.
- v hodinách je možné získávat malé motivační známky za práci v hodině, za 3 malé známky, je 1 známka do Bakalářů.
- Doplnění známek a dopsání písemného opakování určí vždy vyučující.
- V průběhu opakování je zakázáno používat mobilní telefony a chytré hodinky. Dále je zakázáno radit spolužákům, otáčet se a opisovat či za ně psát. V případě nedodržení těchto zásad bude test hodnocen známkou 5 (nedostatečnou).

Pravidla chování:
- V průběhu výuky je v učebně zakázáno používat mobilní telefony, chytré hodinky a sluchátka.
- Dále pak je v hodině zakázáno jíst.
- Pití nesmí být položeno u elektronického vybavení třídy.
- Telefon bude uložen v batohu, nebude na lavici ani v lavici. V případě použití bude studentu udělena poznámka do Bakalářů.

Hodnocení psaní všemi deseti prsty je transparentní a je přílohou těchto pravidel.

Přeji Vám hodně štěstí a úspěchu při Vašem studiu

Vaše paní učitelka
AV
Milí studenti,

vítám Vás v kurzu Písemná a elektronická komunikace. Tento kurz slouží k výuce předmětu PEK v prvním ročníku oboru Ekonomika a podnikání první skupiny.

Klasifikace:
- Klasifikace do 25,9 % - student bude vždy klasifikován známkou
- Klasifikace samostatných prací - škála 1-3, N – neodevzdáno
- Neklasifikace (N) - vysoká absence v hodinách, více než 25,9 %
- Neklasifikace (N) – nesplněné studijní povinnosti, nedostatek známek
- Klasifikace dle průměru:
1 1,00 - 1,59
2 1,60 – 2,48
3 2,49 – 3,29
4 3,30 - 4,29
5 4,30 a více

Výuka v hodinách:
- Každý student má k dispozici učebnici „Písemná a elektronická komunikace pro SŠ, úřady a veřejnost 1“. Student ji bude používat v každé hodině.
- Výuka bude probíhat v PC učebnách dle aktuální obsazenosti.
- Student bude pracovat s MS office (Word, excel, Powerpoint), ATF, internet, Onedrive
- Každý student bude mít aktivní Onedrive pro ukládání dokumentů. Dokumenty je nutné stáhnout a uložit, nikoliv pracovat v online neúplné verzi.
- V případě nepřítomnosti si musí žák doplnit probranou látku (kapitolu) a doplnit vědomost.

Písemné a praktické opakování:
- Písemné a praktické opakování na známky bude i nemusí být předem ohlášeno.
- V hodinách je možné získávat malé motivační známky za práci v hodině, za 3 malé známky, je 1 známka do Bakalářů.
- Doplnění známek a dopsání písemného opakování určí vždy vyučující.
- V průběhu opakování je zakázáno používat mobilní telefony a chytré hodinky. Dále je zakázáno radit spolužákům, otáčet se a opisovat či za ně psát. V případě nedodržení těchto zásad bude test hodnocen známkou 5 (nedostatečnou).

Pravidla chování:
- V průběhu výuky je v učebně zakázáno používat mobilní telefony, chytré hodinky a sluchátka.
- Dále pak je v hodině zakázáno jíst.
- Pití nesmí být položeno u elektronického vybavení třídy.
- Telefon bude uložen v batohu, nebude na lavici ani v lavici. V případě použití bude studentu udělena poznámka do Bakalářů.

Hodnocení psaní všemi deseti prsty je transparentní a je přílohou těchto pravidel.

Přeji Vám hodně štěstí a úspěchu při Vašem studiu

Vaše paní učitelka
AV
Tento kurz slouží k výuce předmětu Účetnictví v prvním ročníku oboru Ekonomika a podnikání druhé skupiny.
Tento kurz slouží k výuce předmětu Účetnictví v prvním ročníku oboru Ekonomika a podnikání první skupiny.
Tento kurz slouží k výuce předmětu Ruský jazyk v prvním ročníku oboru Ekonomika a podnikání.
Tento kurz slouží k výuce předmětu Německý jazyk v prvním ročníku oboru Ekonomika a podnikání.

Tento kurz slouží k výuce předmětu Občanská nauka ve třetím ročníku oboru Ekonomika a podnikání.

Tento kurz slouží pro výuku předmětu Právo ve třetím ročníku oboru Ekonomika a podnikání.

Tento kurz slouží k výuce předmětu Ekonomika ve třetím ročníku oboru Ekonomika a podnikání druhé skupiny.
Tento kurz slouží k výuce předmětu Ekonomika ve třetím ročníku oboru Ekonomika a podnikání první skupiny.
Tento kurz slouží k výuce předmětu Matematika ve třetím ročníku oboru Ekonomika a podnikání.
Tento kurz slouží k výuce předmětu Literárně-jazykový seminář ve čtvrtém ročníku oboru Ekonomika a podnikání.
Tento kurz slouží k výuce předmětu Český jazyk a literatura ve třetím ročníku oboru Ekonomika a podnikání.
Tento kurz slouží ke třídnické hodině ve třetím ročníku oboru Ekonomika a podnikání.
Tento kurz slouží k výuce předmětu Anglický jazyk ve třetím ročníku oboru Ekonomika a podnikání druhé skupiny.
Tento kurz slouží k výuce předmětu Anglický jazyk ve třetím ročníku oboru Ekonomika a podnikání první skupiny.
Tento kurz slouží k výuce předmětu Konverzace v anglickém jazyce ve třetím ročníku oboru Ekonomika a podnikání druhé skupiny.
Tento kurz slouží k výuce předmětu Konverzace v anglickém jazyce ve třetím ročníku oboru Ekonomika a podnikání první skupiny.
Milí studenti,

vítám Vás v kurzu Prezentace a tvorba projektů. Tento kurz slouží k výuce předmětu PTP ve třetím ročníku oboru Ekonomika a podnikání druhé skupiny.

Klasifikace:
- Klasifikace do 25,9 % - student bude vždy klasifikován známkou
- Klasifikace samostatných prací - škála 1-3, N – neodevzdáno
- Neklasifikace (N) - vysoká absence v hodinách, více než 25,9 %
- Neklasifikace (N) – nesplněné studijní povinnosti, nedostatek známek
- Klasifikace dle průměru:
1 1,00 - 1,49
2 1,50 – 2,48
3 2,49 – 3,29
4 3,30 - 4,29
5 4,30 a více

Výuka v hodinách:
- Každý student je povinen si vést zápisky.
- V případě nepřítomnosti je nutné doplnit si obsah probrané látky, zápisky a zjistit zadané úkoly a splnit je (platí i pro distanční výuku!!!!)
- Výuka bude probíhat paralelně v PC učebnách a standardních učebnách s projektorem (dle aktuální obsazenosti).
- Student bude pracovat s MS office Powerpoint, event. Word a Excel, internet,
- Každý student bude mít aktivní Onedrive pro ukládání dokumentů. Dokumenty je nutné stáhnout a uložit, nikoliv pracovat v online neúplné verzi.

Písemné a praktické opakování:
- Písemné opakování na známky bude předem ohlášeno.
- Obsahuje otevřené a uzavřené otázky s možností více správných odpovědí.
- Praktické opakování v hodině nemusí být předem ohlášeno.
- Doplnění známek a dopsání písemného či praktického opakování určí vždy vyučující.
- V průběhu opakování je zakázáno používat mobilní telefony a chytré hodinky. Dále je zakázáno radit spolužákům, otáčet se a opisovat. V případě nedodržení těchto zásad bude test hodnocen známkou 5 (nedostatečnou).

Pravidla chování v PC učebně:
- V průběhu výuky je v učebně zakázáno používat mobilní telefony, chytré hodinky a sluchátka.
- Dále pak je v hodině zakázáno jíst.
- Pití nesmí být položeno u elektronického vybavení třídy.
- Telefon bude uložen v batohu, nebude na lavici ani v lavici. V případě použití bude studentu udělena poznámka do Bakalářů.

Přeji Vám hodně štěstí a úspěchu při Vašem studiu

Vaše paní učitelka
AV
Milí studenti,

vítám Vás v kurzu Prezentace a tvorba projektů. Tento kurz slouží k výuce předmětu PTP ve třetím ročníku oboru Ekonomika a podnikání první skupiny.

Klasifikace:
- Klasifikace do 25,9 % - student bude vždy klasifikován známkou
- Klasifikace samostatných prací - škála 1-3, N – neodevzdáno
- Neklasifikace (N) - vysoká absence v hodinách, více než 25,9 %
- Neklasifikace (N) – nesplněné studijní povinnosti, nedostatek známek
- Klasifikace dle průměru:
1 1,00 - 1,49
2 1,50 – 2,48
3 2,49 – 3,29
4 3,30 - 4,29
5 4,30 a více

Výuka v hodinách:
- Každý student je povinen si vést zápisky.
- V případě nepřítomnosti je nutné doplnit si obsah probrané látky, zápisky a zjistit zadané úkoly a splnit je (platí i pro distanční výuku!!!!)
- Výuka bude probíhat paralelně v PC učebnách a standardních učebnách s projektorem (dle aktuální obsazenosti).
- Student bude pracovat s MS office Powerpoint, event. Word a Excel, internet,
- Každý student bude mít aktivní Onedrive pro ukládání dokumentů. Dokumenty je nutné stáhnout a uložit, nikoliv pracovat v online neúplné verzi.

Písemné a praktické opakování:
- Písemné opakování na známky bude předem ohlášeno.
- Obsahuje otevřené a uzavřené otázky s možností více správných odpovědí.
- Praktické opakování v hodině nemusí být předem ohlášeno.
- Doplnění známek a dopsání písemného či praktického opakování určí vždy vyučující.
- V průběhu opakování je zakázáno používat mobilní telefony a chytré hodinky. Dále je zakázáno radit spolužákům, otáčet se a opisovat. V případě nedodržení těchto zásad bude test hodnocen známkou 5 (nedostatečnou).

Pravidla chování v PC učebně:
- V průběhu výuky je v učebně zakázáno používat mobilní telefony, chytré hodinky a sluchátka.
- Dále pak je v hodině zakázáno jíst.
- Pití nesmí být položeno u elektronického vybavení třídy.
- Telefon bude uložen v batohu, nebude na lavici ani v lavici. V případě použití bude studentu udělena poznámka do Bakalářů.

Přeji Vám hodně štěstí a úspěchu při Vašem studiu

Vaše paní učitelka
AV
Tento kurz slouží k výuce předmětu Informační technologie ve třetím ročníku oboru Ekonomika a podnikání druhé skupiny.
Tento kurz slouží k výuce předmětu Informační technologie ve třetím ročníku oboru Ekonomika a podnikání první skupiny.
Milí studenti,

vítám Vás v kurzu Písemná a elektronická komunikace. Tento kurz slouží k výuce předmětu PEK ve třetím ročníku oboru Ekonomika a podnikání druhé skupiny.

Klasifikace:
- Klasifikace do 25,9 % - student bude vždy klasifikován známkou
- Klasifikace samostatných prací - škála 1-3, N – neodevzdáno
- Neklasifikace (N) - vysoká absence v hodinách, více než 25,9 %
- Neklasifikace (N) – nesplněné studijní povinnosti, nedostatek známek
- Klasifikace dle průměru:
1 1,00 - 1,49
2 1,50 – 2,48
3 2,49 – 3,29
4 3,30 - 4,29
5 4,30 a více

Výuka v hodinách:
- Každý student má k dispozici učebnici „Písemná a elektronická komunikace pro SŠ, úřady a veřejnost 2“. Student ji bude používat v každé hodině.
- Výuka bude probíhat v PC učebnách dle aktuální obsazenosti.
- Student bude pracovat s MS office (Word, excel, Powerpoint), ATF, internet, onedrive
- Každý student bude mít aktivní Onedrive pro ukládání dokumentů. Dokumenty je nutné stáhnout a uložit, nikoliv pracovat v online neúplné verzi.

Písemné a praktické opakování:
- Písemné opakování na známky bude předem ohlášeno.
- Obsahuje otevřené a uzavřené otázky s možností více správných odpovědí.
- Praktické opakování na známky (vypracování zadání dle učebnice či v Moodle) bude i nemusí být předem ohlášeno.
- Doplnění známek a dopsání písemného či praktického opakování určí vždy vyučující.
- V průběhu opakování je zakázáno používat mobilní telefony a chytré hodinky. Dále je zakázáno radit spolužákům, otáčet se a opisovat. V případě nedodržení těchto zásad bude test hodnocen známkou 5 (nedostatečnou).

Pravidla chování:
- V průběhu výuky je v učebně zakázáno používat mobilní telefony, chytré hodinky a sluchátka.
- Dále pak je v hodině zakázáno jíst.
- Pití nesmí být položeno u elektronického vybavení třídy.
- Telefon bude uložen v batohu, nebude na lavici ani v lavici. V případě použití bude studentu udělena poznámka do Bakalářů.

Přeji Vám hodně štěstí a úspěchu při Vašem studiu

Vaše paní učitelka
AV
Milí studenti,

vítám Vás v kurzu Písemná a elektronická komunikace. Tento kurz slouží k výuce předmětu PEK ve třetím ročníku oboru Ekonomika a podnikání první skupiny.

Klasifikace:
- Klasifikace do 25,9 % - student bude vždy klasifikován známkou
- Klasifikace samostatných prací - škála 1-3, N – neodevzdáno
- Neklasifikace (N) - vysoká absence v hodinách, více než 25,9 %
- Neklasifikace (N) – nesplněné studijní povinnosti, nedostatek známek
- Klasifikace dle průměru:
1 1,00 - 1,49
2 1,50 – 2,48
3 2,49 – 3,29
4 3,30 - 4,29
5 4,30 a více

Výuka v hodinách:
- Každý student má k dispozici učebnici „Písemná a elektronická komunikace pro SŠ, úřady a veřejnost 2“. Student ji bude používat v každé hodině.
- Výuka bude probíhat v PC učebnách dle aktuální obsazenosti.
- Student bude pracovat s MS office (Word, excel, Powerpoint), ATF, internet, onedrive
- Každý student bude mít aktivní Onedrive pro ukládání dokumentů. Dokumenty je nutné stáhnout a uložit, nikoliv pracovat v online neúplné verzi.

Písemné a praktické opakování:
- Písemné opakování na známky bude předem ohlášeno.
- Obsahuje otevřené a uzavřené otázky s možností více správných odpovědí.
- Praktické opakování na známky (vypracování zadání dle učebnice či v Moodle) bude i nemusí být předem ohlášeno.
- Doplnění známek a dopsání písemného či praktického opakování určí vždy vyučující.
- V průběhu opakování je zakázáno používat mobilní telefony a chytré hodinky. Dále je zakázáno radit spolužákům, otáčet se a opisovat. V případě nedodržení těchto zásad bude test hodnocen známkou 5 (nedostatečnou).

Pravidla chování:
- V průběhu výuky je v učebně zakázáno používat mobilní telefony, chytré hodinky a sluchátka.
- Dále pak je v hodině zakázáno jíst.
- Pití nesmí být položeno u elektronického vybavení třídy.
- Telefon bude uložen v batohu, nebude na lavici ani v lavici. V případě použití bude studentu udělena poznámka do Bakalářů.

Přeji Vám hodně štěstí a úspěchu při Vašem studiu

Vaše paní učitelka
AV
Tento kurz slouží k výuce předmětu Marketing a management ve třetím ročníku oboru Ekonomika a podnikání druhé skupiny.
Tento kurz slouží k výuce předmětu Marketing a management ve třetím ročníku oboru Ekonomika a podnikání první skupiny.
Tento kurz slouží k výuce předmětu Účetnictví ve třetím ročníku oboru Ekonomika a podnikání druhé skupiny.
Tento kurz slouží k výuce předmětu Účetnictví ve třetím ročníku oboru Ekonomika a podnikání první skupiny.
Tento kurz slouží k výuce předmětu Ruský jazyk ve třetím ročníku oboru Ekonomika a podnikání.
Tento kurz slouží k výuce předmětu Německý jazyk ve třetím ročníku oboru Ekonomika a podnikání.
Tento kurz slouží k výuce předmětu Fiktivní firmy ve třetím ročníku oboru Ekonomika a podnikání druhé skupiny.
Tento kurz slouží k výuce předmětu Fiktivní firmy ve třetím ročníku oboru Ekonomika a podnikání první skupiny.
Tento kurz slouží k výuce předmětu Řízení lidských zdrojů ve čtvrtém ročníku oboru Ekonomika a podnikání.
Tento kurz slouží k výuce předmětu a odevzdání Maturitní práce ve čtvrtém ročníku oboru Ekonomika a podnikání.
Tento kurz slouží k výuce předmětu Manažerská psychologie ve čtvrtém ročníku oboru Ekonomika a podnikání.
Tento kurz slouží k výuce předmětu Konverzace v anglickém jazyce ve čtvrtém ročníku oboru Ekonomika a podnikání.
Tento kurz slouží k výuce předmětu Informační technologie ve čtvrtém ročníku oboru Ekonomika a podnikání.
Tento kurz slouží k výuce předmětu Právo ve čtvrtém ročníku oboru Ekonomika a podnikání.
Tento kurz slouží k výuce předmětu Účetnictví ve čtvrtém ročníku oboru Ekonomika a podnikání.
Tento kurz slouží k výuce předmětu Český jazyk a literatura ve čtvrtém ročníku oboru Ekonomika a podnikání.
Tento kurz slouží k výuce předmětu Ekonomika ve čtvrtém ročníku oboru Ekonomika a podnikání.
Tento kurz slouží k výuce předmětu Občanská nauka ve čtvrtém ročníku oboru Ekonomika a podnikání.
Tento kurz slouží k výuce předmětu Matematika ve čtvrtém ročníku oboru Ekonomika a podnikání.
Tento kurz slouží k výuce předmětu Anglický jazyk ve čtvrtém ročníku oboru Ekonomika a podnikání.

Tento kurz slouží k výuce předmětu Odborný projekt ve třetím ročníku oboru Ekonomika a podnikání.

Tento kurz obsahuje podklady a informace k odbornému projektu ve druhém pololetí druhého ročníku oboru Ekonomika a podnikání.

Tento kurz slouží k výuce předmětu Informační technologie 4. ročníku oboru Ekonomika a podnikání.

Tento kurz slouží k výuce předmětu Informační technologie ve čtvrtém ročníku oboru Ekonomika a podnikání.
Tento kurz slouží k výuce předmětu Právo ve čtvrtém ročníku oboru Ekonomika a podnikání.
Tento kurz slouží k výuce předmětu Účetnictví ve čtvrtém ročníku oboru Ekonomika a podnikání.
Tento kurz slouží k výuce předmětu Ekonomika ve čtvrtém ročníku oboru Ekonomika a podnikání.
Tento kurz slouží k výuce předmětu Manažerská psychologie ve čtvrtém ročníku oboru Ekonomika a podnikání.
Tento kurz slouží k výuce předmětu Řízení lidských zdrojů ve čtvrtém ročníku oboru Ekonomika a podnikání.

Tento kurz slouží k výuce předmětu Maturitní práce ve čtvrtém ročníku oboru Ekonomika a podnikání.

Tento kurz slouží k výuce předmětu Statistika ve druhém ročníku oboru Ekonomika a podnikání.
Tento kurz slouží k výuce předmětu Čtenářská gramotnost ve druhém ročníku oboru Ekonomika a podnikání.
Tento kurz slouží k výuce předmětu Ekonomika ve druhém ročníku oboru Ekonomika a podnikání druhé skupiny.
Tento kurz slouží k výuce předmětu Ekonomika ve druhém ročníku oboru Ekonomika a podnikání první skupiny.
Tento kurz slouží k výuce předmětu Matematika ve druhém ročníku oboru Ekonomika a podnikání.
Tento kurz slouží k výuce předmětu Český jazyk a literatura ve druhém ročníku oboru Ekonomika a podnikání.
Tento kurz slouží ke třídnické hodině ve druhém ročníku oboru Ekonomika a podnikání.
Tento kurz slouží k výuce předmětu Psychologie ve druhém ročníku oboru Ekonomika a podnikání druhé skupiny.
Tento kurz slouží k výuce předmětu Psychologie ve druhém ročníku oboru Ekonomika a podnikání první skupiny.
Tento kurz slouží k výuce předmětu Chemie ve druhém ročníku oboru Ekonomika a podnikání.
Tento kurz slouží k výuce předmětu Biologie ve druhém ročníku oboru Ekonomika a podnikání.
Tento kurz slouží k výuce předmětu Anglický jazyk ve druhém ročníku oboru Ekonomika a podnikání druhé skupiny.
Tento kurz slouží k výuce předmětu Anglický jazyk ve druhém ročníku oboru Ekonomika a podnikání první skupiny.
Tento kurz slouží k výuce předmětu Konverzace v anglickém jazyce ve druhém ročníku oboru Ekonomika a podnikání druhé skupiny.
Tento kurz slouží k výuce předmětu Konverzace v anglickém jazyce ve druhém ročníku oboru Ekonomika a podnikání první skupiny.
Tento kurz slouží k výuce předmětu Informační technologie ve druhém ročníku oboru Ekonomika a podnikání druhé skupiny.
Tento kurz slouží k výuce předmětu Informační technologie ve druhém ročníku oboru Ekonomika a podnikání první skupiny.
Tento kurz slouží k výuce předmětu Písemná a elektronická komunikace ve druhém ročníku oboru Ekonomika a podnikání druhé skupiny.
Tento kurz slouží k výuce předmětu Písemná a elektronická komunikace ve druhém ročníku oboru Ekonomika a podnikání první skupiny.
Tento kurz slouží k výuce předmětu Účetnictví ve druhém ročníku oboru Ekonomika a podnikání druhé skupiny.
Tento kurz slouží k výuce předmětu Účetnictví ve druhém ročníku oboru Ekonomika a podnikání první skupiny.
Tento kurz slouží k výuce předmětu Ruský jazyk ve druhém ročníku oboru Ekonomika a podnikání.
Tento kurz slouží k výuce předmětu Německý jazyk ve druhém ročníku oboru Ekonomika a podnikání.
Tento kurz slouží k výuce předmětu Fiktivní firmy ve druhém ročníku oboru Ekonomika a podnikání druhé skupiny.
Tento kurz slouží k výuce předmětu Fiktivní firmy ve druhém ročníku oboru Ekonomika a podnikání první skupiny.
Tento kurz slouží k výuce předmětu Fiktivní firmy ve třetím ročníku oboru Ekonomika a podnikání.
Tento kurz slouží k výuce předmětu Informační technologie ve třetím ročníku oboru Ekonomika a podnikání.
Tento kurz slouží k výuce předmětu Písemná a elektronická komunikace ve třetím ročníku oboru Ekonomika a podnikání.
Tento kurz slouží k výuce předmětu Prezentace a tvorba projektů ve třetím ročníku oboru Ekonomika a podnikání.
Tento kurz slouží k výuce předmětu Konverzace v anglickém jazyce ve třetím ročníku oboru Ekonomika a podnikání.
Tento kurz slouží k výuce předmětu Právo ve třetím ročníku oboru Ekonomika a podnikání.
Tento kurz slouží k výuce předmětu Marketing a management ve třetím ročníku oboru Ekonomika a podnikání.
Tento kurz slouží k výuce předmětu Účetnictví ve třetím ročníku oboru Ekonomika a podnikání.
Tento kurz slouží k výuce předmětu Český jazyk a literatura ve třetím ročníku oboru Ekonomika a podnikání.
Tento kurz slouží k výuce předmětu Ekonomika ve třetím ročníku oboru Ekonomika a podnikání.
Tento kurz slouží k výuce předmětu Občanská nauka ve třetím ročníku oboru Ekonomika a podnikání.
Tento kurz slouží k výuce předmětu Matematika ve třetím ročníku oboru Ekonomika a podnikání.
Tento kurz slouží k výuce předmětu Anglický jazyk ve třetím ročníku oboru Ekonomika a podnikání.
Tento kurz slouží k výuce předmětu Dějepis v prvním ročníku oboru Ekonomika a podnikání.
Tento kurz slouží k výuce předmětu Fyzika v prvním ročníku oboru Ekonomika a podnikání.
Tento kurz slouží k výuce předmětu Zeměpis v prvním ročníku oboru Ekonomika a podnikání.
Tento kurz slouží k výuce předmětu Čtenářská gramotnost v prvním ročníku oboru Ekonomika a podnikání.
Tento kurz slouží k výuce předmětu Ekonomika v prvním ročníku oboru Ekonomika a podnikání.
Tento kurz slouží k výuce předmětu Matematika v prvním ročníku oboru Ekonomika a podnikání.
Tento kurz slouží k výuce předmětu Český jazyk a literatura v prvním ročníku oboru Ekonomika a podnikání.
Tento kurz slouží ke třídnické hodině v prvním ročníku oboru Ekonomika a podnikání.
Tento kurz slouží k výuce předmětu Biologie v prvním ročníku oboru Ekonomika a podnikání.
Tento kurz slouží k výuce předmětu Anglický jazyk v prvním ročníku oboru Ekonomika a podnikání druhé skupiny.
Tento kurz slouží k výuce předmětu Anglický jazyk v prvním ročníku oboru Ekonomika a podnikání první skupiny.
Tento kurz slouží k výuce předmětu Informační technologie v prvním ročníku oboru Ekonomika a podnikání druhé skupiny.
Tento kurz slouží k výuce předmětu Informační technologie v prvním ročníku oboru Ekonomika a podnikání první skupiny.
Tento kurz slouží k výuce předmětu Písemná a elektronická komunikace v prvním ročníku oboru Ekonomika a podnikání druhé skupiny.
Tento kurz slouží k výuce předmětu Písemná a elektronická komunikace v prvním ročníku oboru Ekonomika a podnikání první skupiny.
Tento kurz slouží k výuce předmětu Účetnictví v prvním ročníku oboru Ekonomika a podnikání druhé skupiny.
Tento kurz slouží k výuce předmětu Účetnictví v prvním ročníku oboru Ekonomika a podnikání první skupiny.
Tento kurz slouží k výuce předmětu Ruský jazyk v prvním ročníku oboru Ekonomika a podnikání.
Tento kurz slouží k výuce předmětu Německý jazyk v prvním ročníku oboru Ekonomika a podnikání.

Tento kurz obsahuje podklady k odbornému projektu ve třetím ročníku oboru Ekonomika a podnikání.

Tento kurz obsahuje podklady k odbornému projektu ve druhém ročníku oboru Ekonomika a podnikání.

Tento kurz slouží k výuce předmětu Psychologie ve druhém ročníku oboru Ekonomika a podnikání němčinářů.

Tento kurz slouží k výuce předmětu Psychologie ve druhém ročníku oboru Ekonomika a podnikání ruštinářů.

Tento kurz slouží k přípravě na maturity nanečisto, které se uskuteční 13. - 14. prosince 2021.

Tento kurz slouží k výuce předmětu Dějepis v prvním ročníku oboru Ekonomika a podnikání.
Tento kurz slouží k výuce předmětu Fyzika v prvním ročníku oboru Ekonomika a podnikání.
Tento kurz slouží k výuce předmětu Zeměpis v prvním ročníku oboru Ekonomika a podnikání.
Tento kurz slouží k výuce předmětu Čtenářská gramotnost v prvním ročníku oboru Ekonomika a podnikání.
Tento kurz slouží k výuce předmětu Ekonomika v prvním ročníku oboru Ekonomika a podnikání.
Tento kurz slouží k výuce předmětu Matematika v prvním ročníku oboru Ekonomika a podnikání.
Tento kurz slouží k výuce předmětu Český jazyk a literatura v prvním ročníku oboru Ekonomika a podnikání.
Tento kurz slouží ke třídnické hodině v prvním ročníku oboru Ekonomika a podnikání.
Tento kurz slouží k výuce předmětu Biologie v prvním ročníku oboru Ekonomika a podnikání.
Tento kurz slouží k výuce předmětu Anglický jazyk v prvním ročníku oboru Ekonomika a podnikání druhé skupiny.
Tento kurz slouží k výuce předmětu Anglický jazyk v prvním ročníku oboru Ekonomika a podnikání první skupiny.
Tento kurz slouží k výuce předmětu Informační technologie v prvním ročníku oboru Ekonomika a podnikání druhé skupiny.
Tento kurz slouží k výuce předmětu Informační technologie v prvním ročníku oboru Ekonomika a podnikání první skupiny.
Tento kurz slouží k výuce předmětu Písemná a elektronická komunikace v prvním ročníku oboru Ekonomika a podnikání druhé skupiny.
Tento kurz slouží k výuce předmětu Písemná a elektronická komunikace v prvním ročníku oboru Ekonomika a podnikání první skupiny.
Tento kurz slouží k výuce předmětu Účetnictví v prvním ročníku oboru Ekonomika a podnikání druhé skupiny.
Tento kurz slouží k výuce předmětu Účetnictví v prvním ročníku oboru Ekonomika a podnikání první skupiny.
Tento kurz slouží k výuce předmětu Ruský jazyk v prvním ročníku oboru Ekonomika a podnikání.
Tento kurz slouží k výuce předmětu Německý jazyk v prvním ročníku oboru Ekonomika a podnikání.
Tento kurz slouží k vypracování dokumentů z exkurzí ve druhém ročníku oboru Ekonomika a podnikání.
Tento kurz slouží k výuce předmětu Statistika ve druhém ročníku oboru Ekonomika a podnikání.
Tento kurz slouží k výuce předmětu Čtenářská gramotnost ve druhém ročníku oboru Ekonomika a podnikání.
Tento kurz slouží k výuce předmětu Ekonomika ve druhém ročníku oboru Ekonomika a podnikání.
Tento kurz slouží k výuce předmětu Matematika ve druhém ročníku oboru Ekonomika a podnikání.
Tento kurz slouží k výuce předmětu Český jazyk a literatura ve druhém ročníku oboru Ekonomika a podnikání.
Tento kurz slouží ke třídnické hodině ve druhém ročníku oboru Ekonomika a podnikání.
Tento kurz slouží k výuce předmětu Chemie ve druhém ročníku oboru Ekonomika a podnikání.
Tento kurz slouží k výuce předmětu Biologie ve druhém ročníku oboru Ekonomika a podnikání.
Tento kurz slouží k výuce předmětu Anglický jazyk ve druhém ročníku oboru Ekonomika a podnikání ruštinářů.
Tento kurz slouží k výuce předmětu Anglický jazyk ve druhém ročníku oboru Ekonomika a podnikání němčinářů.
Tento kurz slouží k výuce předmětu Fiktivní firmy ve druhém ročníku oboru Ekonomika a podnikání němčinářů.
Tento kurz slouží k výuce předmětu Konverzace v anglickém jazyce ve druhém ročníku oboru Ekonomika a podnikání ruštinářů.
Tento kurz slouží k výuce předmětu Konverzace v anglickém jazyce ve druhém ročníku oboru Ekonomika a podnikání němčinářů.
Od 2. května 2022 je tento kurz určen celé třídě 2.E.
Tento kurz slouží k výuce předmětu Písemná a elektronická komunikace ve druhém ročníku oboru Ekonomika a podnikání.
Tento kurz slouží k výuce předmětu Informační technologie ve druhém ročníku oboru Ekonomika a podnikání němčinářů.
Tento kurz slouží k výuce předmětu Informační technologie ve druhém ročníku oboru Ekonomika a podnikání ruštinářů.