Ing. Darina Doškářová

ředitelka

Ing. Bc. Jana Stanková

zástupkyně ředitelky

Jana Buchalová, Dis.

zeměpis, dějepis, právo

Ing. Jana Černá, Dis.

ekonomika, fiktivní firmy

Ing. Alžběta Ingrová

anglický jazyk, biologie

Barbora Jungerová, Dipl. ekon.

německý jazyk, písemná komunikace

Mgr. Valeriya Golyaková

ruský jazyk

Mgr. Miroslav Hoza

český jazyk, dějepis

Ing. Bc. Markéta Mliková

účetnictví

Jakub Ransdorf

programování, webdesign

Ing. Pavel Sehnal

hardware a sítě, aplikace

Ing. Ivana Turinská

matematika, fyzika

Martin Zácha

anglický jazyk, tělocvik

Pavel Moucha

Grafika

Šárka Šmejkalová

Grafika