Pro studenty 1. až 3. ročníků:

Vážení studenti,
náhradní a opravné zkoušky se budou konat v termínu od 16. – 20. 8. 2021. Jmenný rozpis bude zveřejněn v Moodle v kurzu Náhradní a opravné zkoušky – srpen 2021 nejpozději do 23. 7. 2021.

Termín odevzdání odborných projektů v tištěné podobě je do 23. 7. 2021 do 12.00 hodin ve škole a v elektronické podobě do 23. 7. 2021 do 12.00 hod. do Moodle.


Pro maturanty:

Vážení maturanti,
přihlásit se ke konání maturitní zkoušky v podzimním termínu je nutné do 23. 7. 2021.
V termínu 20. – 23. 7. 2021 se hlaste u paní zástupkyně k podpisu přihlášky v čase 9.00 – 12.00 hodin.

Termín odevzdání maturitních prací v tištěné podobě je do 23. 7. 2021 do 12.00 hodin ve škole.
V elektronické podobě pak do 23. 7. 2021 do 12.00 hodin do Moodle.