Školní řád

Školní řád

Vytváříme partnerské a podnětné prostředí, podporujeme chuť a potřebu poznávat, obohacujeme se o faktické znalosti, rozvíjíme i komunikační a sociální dovednosti. Přijímáme osobní odpovědnost a soustředíme se na to, abychom obstáli v reálném životě.

Ke stažení

Žádosti

Uvolnění z tělesné výchovy

Dokument se žádostí v případě nutnosti uvolnění žáka z hodin tělesné výchovy.

Ke stažení

Uvolnění z vyučování

Žádost o uvolnění žáka, kterou je nutno podat k rukám třídního učitele při uvolnění v trvání déle než 2 dny.

Ke stažení

Opakování ročníku

Žádost, kterou je nutné podat v případě nesplnění požadavků na klasifikaci v daném ročníku, pokud chce žák daný ročník opakovat.

Ke stažení

Žádost o přijetí formou přestupu

Žádost, kterou podává žák, který by chtěl na naší školu přestoupit z jiné.

Ke stažení

Školní vzdělávací programy

ŠVP Ekonomika a podnikání

Pro život, ne pro školu, se učíme…

Ke stažení

ŠVP Informační technologie

My musíme technologii ovládat, a ne se stát jejími otroky.

Ke stažení

Přihlášky

První ročník

Osobní list žáka

Dokument do složky žáka obsahující všechny důležité osobní informace. Žáci ho musí přinést vyplněný první den studia do školy.

Ke stažení

Souhlas s pobytem mimo školní areál

Tento dokument zákonný zástupce žáka odevzdává při nástupu ke studiu. Žáka pak opravňuje trávit obědové pauzy mimo areál školy.

Ke stažení

Prezentace pro první ročníky ve školním roce 2023/2024

Prezentace prezentovaná rodičům na schůzce 29. 6. 2023 obsahuje všechny důležité informaci pro hladký nástup do studia.

Ke stažení

Prevence

Program poradenských služeb ve škole

Popis aktivit školního poradenského pracoviště na škole.

Ke stažení

Sdělení ředitelky školy

Maturitní zkouška

Maturitní zkouška - jaro 2023/2024

Pokyny ke konání maturitní zkoušky na jaře 2024.

Ke stažení

Kritéria hodnocení zkoušek profilové části maturitní zkoušky

Hodnocení jednotlivých zkoušek či jejich částí se provádí dle stanovených kritérií hodnocení maturitní zkoušky.

Ke stažení

Seznam maturitní četby pro školní rok 2023/2024

Dokument tvoří sourhnný seznam děl, které si mohou žáci volit k maturitní zkoušce v roce 2024.

Ke stažení

Přijímací řízení

Výsledky přijímacího řízení

Dokument shrnující anonymizované výsledky řádného termínu 1. kola přijímacího řízení na jaře 2023.

Ke stažení

Výsledky 2. kola přijímacího řízení

Ve druhém kole přijímacího řízení na školní rok 2023/2024 jsou přijati tito uchazeči. Gratulujeme!

Ke stažení

Další dokumenty

Potvrzení o studiu

Potvrzení o studiu vydává hospodářka školy.

Ke stažení