MŠMT zveřejnilo web k přijímacímu řízení na školní rok 2024/2025: https://www.prihlaskynastredni.czOtevírané obory ve školním roce 2023/24:

63-41-M/01 Ekonomika a podnikání
18-20-M/01 Informační technologie
Zaměření jednotlivých oborů:

OborZaměření
Ekonomika a podnikáníManagement a řízení lidských zdrojů
Management cestovního ruchu
Informační technologiePočítačová grafika a webdesign

Přijímání uchazečů ke studiu na střední škole se řídí zákonem č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou MŠMT č. 353/2016 ve znění pozdějších předpisů.

Počet přijímaných uchazečů:

Obor Ekonomika a podnikání – 1 třída (30 žáků)*

Obor Informační technologie – 1 třída (30 žáků)*


Podání přihlášky pro první kolo přijímacího řízení: 1. března 2023


Pro oba obory je nutné lékařské potvrzení na přihlášce, nebo samostatně v příloze.


Předvyplněné přihlášky můžete stáhnout zde: Ekonomika a podnikání a Informační technologie.

*Celkový počet přijímaných žáků se může změnit. V současné době jednáme o zvýšení kapacity školy.

Kritéria pro přijetí ke studiu:

 1. Zisk minimálně 15 bodů v didaktickém testu z matematiky
 2. Zisk minimálně 15 bodů v didaktickém testu z českého jazyka a literatury

Uchazeči, kteří splní kritéria přijetí, jsou přijímáni do naplnění kapacity dle pořadí, které je určeno celkovým počtem získaných bodů. Při shodném počtu bodů rozhoduje počet bodů z testu z matematiky a dále počet bodů z testu z českého jazyka a literatury.

Body se přidělují následovně:

 1. Didaktický test z Českého jazyka a literatury – maximálně 50 bodů
 2. Didaktický test z Matematiky – maximálně 50 bodů
 3. Průměrný prospěch hodnocení v 1. pololetí a ve 2. pololetí 8. ročníku a v 1. pololetí 9. ročníku ZŠ (výsledky se sečtou a vydělí třemi) – maximálně 45 bodů
 4. Zájmové vzdělávání a výsledky v soutěžích v 8. a 9. třídě (umístění do 10. místa v okresním nebo vyšším kole olympiády z ČJ, MAT, Cizího jazyka, ICT – 3 b. a dalších soutěžích z ČJ, MAT, Cizího jazyka, ICT – 2 body)
Přiřazení bodů za prospěch z předchozí školy:
Průměrný prospěch z předchozí školy (interval)Body
1,0045
1,01 – 1,2040
1,21 – 1,4030
1,41 – 1,7020
1,71 – 2,0010
2,01 a více0
Jednotná přijímací zkouška (JPZ):

 • Organizace a administrace JPZ: Centrum pro zjišťování výsledků ve vzdělávání (CZVV)
 • Forma zkoušky: didaktický test z českého jazyka a literatury (60 minut) a didaktický test z matematiky (70 minut)
 • Termín konání JPZ: pro první kolo MŠMT stanovilo tyto termíny:
  • 1. termín: 13. dubna 2023
  • 2. termín: 14. dubna 2023
  • Náhradní termíny: 10. a 11. května 2023
 • Testová zadání k procvičení: https://prijimacky.cermat.cz/menu/testova-zadani-k-procvicovani
 • Pořádáme přípravný kurz na přijímací řízení