Informační technologie

Marketingová komunikace

Cílem předmětu je naučit žáky pracovat s novými formami a nástroji marketingové komunikace, s jejichž pomocí budou vytvářet pozitivní vztahy se svými zákazníky. Pozornost je věnována vlivu kulturních a jiných rozdílů na komunikaci, typologii zákazníků a jejich nákupnímu chování, psychologii barev a emocím v reklamě. Důraz je kladen na nové formy marketingové komunikace a nejnovější trendy v komunikaci, zejména na marketing prostřednictvím sociálních sítí. Součástí učiva je rozbor případových studií úspěšných firem.

Klíčové vlastnosti předmětu