Ekonomika a podnikání

Ekonomika

Cílem předmětu je naučit žáky základním ekonomickým dovednostem a předat vědomosti o podnikání, podnikových činnostech, marketingu, prodejní činnosti, financování podniku, finančním trhu, hospodářské politice i národním a světovém hospodářství. Žáci zpracují podnikatelský plán, analyzují majetek společnosti, poradí si s personálním zázemím firem, zhodnotí firemní identitu společností a jsou gramotní při vytváření vlastního finančního plánu. Ekonomika je dynamická disciplína, vše se neustále vyvíjí a mění, a proto je kladen důraz na sledovaní aktuálního ekonomického vývoje společnosti a s tím spojenou naší rolí v ní. Zda to, co se učí, skutečně funguje, naši žáci každý rok ověřují v reálných firmách v průběhu praxe.

Klíčové vlastnosti předmětu