Informační technologie

Aplikace na PC

Cílem předmětu je naučit studenty pracovat v běžně dostupných aplikačních programech. Důraz je kladen na pokročilé užití těchto programů, včetně automatizace některých činností s využitím znalostí z programování, možnosti propojení jednotlivých programů a případné podpory dalších uživatelů. Studenti pracují v kancelářských programech (např. MS Office), učí se prezentovat, zpracovávat audio, natáčet a stříhat videa. Součástí tohoto předmětu jsou i základy robotiky a programování výukových robotů.

Klíčové vlastnosti předmětu