Ekonomika a podnikání

Marketing a management

Cílem předmětu je naučit žáky potřebné základy, které jsou nezbytné pro pochopení zákazníků a vedení zaměstnanců. Žáci se naučí vyhodnocovat informace získané marketingovým výzkumem, provádět analýzu silných a slabých stránek, naučí se pracovat s marketingovými nástroji, pomocí kterých popíší konkrétní produkt. Důraz je kladen na tradiční a moderní prostředky marketingové komunikace a jejich praktické použití. Pro správné vedení lidí se žáci naučí definovat cíle, zadávat úkol, plánovat, rozhodovat, organizovat, kontrolovat, motivovat a vést zaměstnance.

Klíčové vlastnosti předmětu