Informační technologie

Počítačová grafika

Cílem předmětu je seznámit žáka s technickými a praktickými částmi grafických programů, naučit se orientovat v prostředí programu a efektivně využít jeho nástroje. Důraz je kladen především na výuku praktickou. Žák také bude připraven navrhovat grafická řešení jednotlivých problémů. Žák se naučí základy grafický programů, především společností Adobe a bude schopen používat jejich rozhraní. Žák bude schopen vytvořit a upravit rastrovou a vektorovou grafiku. Žák bude schopen rozlišit grafické formáty, jejich vlastnosti a použití. Žák se naučí tvořit grafické návrhy. Žák bude umět volit vhodné grafické formáty s ohledem na použití a další zpracování. Žák bude umět uložit video a audio záznamy do datových souborů. Žák se naučí pracovat a vytvářet s programem pro úpravu audio a video souborů. Žák se naučí způsoby tvorby loga, časopisu, plakátů, letáků, brožur a webové prezentace na zadané téma. Žák bude znát základní nástroje a efekty programů. Předmět počítačová grafika připravuje žáky k tomu, aby byli schopni navrhovat a vytvořit grafické práce podle trendů a pravidel, které vnímají kolem sebe. Velká část předmětu je věnována procvičování formou projektů.

Klíčové vlastnosti předmětu