Informační technologie

Zpracování dokumentů na počítači

Cílem předmětu Zpracování dokumentů na PC je osvojení kultivovaného psaní a ovládání klávesnice na počítači. Psaní desetiprstovou hmatovou metodou je základním předpokladem pro efektivní ovládání počítače, tvoří základy tzv. klávesnicové gramotnosti, ale také výrazně zrychluje práci na PC programátorům a dalším PC specialistům. Elegantně ovládat klávesnici a psát přesně a rychle, nazýváme jako dovednost, která se dá využít nejenom k osobní potřebě, ale i k získání zajímavého pracovní uplatnění studenta.

Klíčové vlastnosti předmětu