Ekonomika a podnikání

Geografie cestovního ruchu

Cílem předmětu je naučit žáky základní geografickou orientaci a využití potenciálu pro cestovní ruch. Žáci se naučí rozdělení regionů České republiky v rámci geografie cestovního ruchu, přírodních a kulturních atraktivit, které tvoří hlavní předpoklad návštěvnosti regionu. Žáci se také naučí rozdělení světových regionů podle Světové organizace cestovního ruchu.

Klíčové vlastnosti předmětu