Ekonomika a podnikání

Technika služeb cestovního ruchu

Cílem předmětu je naučit žáky základní a doplňkové služby cestovního ruchu s důrazem na odbornou techniku jejich poskytování. Žáci se naučí rozdělení stravovacích zařízení včetně technického zajištění, způsoby nabídky a prodeje stravovacích služeb a klasifikaci ubytovacích zařízení. Žáci se také zaměří na využití všech druhů dopravních oborů a různých dopravních prostředků, které jsou základním předpokladem cestovního ruchu.

Klíčové vlastnosti předmětu