Ekonomika a podnikání

Písemná a elektronická komunikace

Cílem předmětu je zvýšení produktivity a kvality práce na počítači, kdy psaní desetiprstovou hmatovou metodou je základním předpokladem pro efektivní ovládání počítače a tvoří základy tzv. klávesnicové gramotnosti. Kultivovaný ústní i písemný projev je nejlepší vizitkou jednotlivce i firmy, a proto tento předmět poskytuje návody a rady, jak napsat různé druhy dokumentů, aby měly potřebné náležitosti a po stránce formální i jazykové odpovídaly současným požadavkům.

Klíčové vlastnosti předmětu