Ekonomika a podnikání

Prezentace a tvorba projektů

Pojem projekt je součástí moderní doby, v praxi je často používán. Projektové řízení je tvůrčí proces plánování a řízení operací, nejde jen o jejich výsledek. Prezentovat výsledky práce s použitím moderních technologií a obhájit své nápady, patří dnes k základním kompetencím každého člověka. Cílem předmětu je naučit žáky pracovat v týmu, vést projektový tým, stanovovat cíle podle SMART, používat metody pro rozvoj tvořivosti, sepsat, zrealizovat a zhodnotit projekt z pohledu projektového manažera, prezentovat dosažené výsledky, argumentovat, obhájit svůj názor a kriticky zhodnotit výkony ostatních žáků. Důraz je kladen na projektový management, prezentaci a komunikaci.

Klíčové vlastnosti předmětu