Rodičovská kavárna 15. listopadu od 17 hodin

Dovolujeme si vás pozvat na třídní schůzku, která se bude konat 15. listopadu od 17:00 hodin. Tato schůzka je příležitostí k diskusi o aktuálních záležitostech týkajících se třídy a školy. Během schůzky budou prezentovány informace o nadcházejících akcích, vývoji ve vzdělávacím procesu a dalších důležitých tématech.

Pro členy Společnosti přátel, kteří se chtějí zúčastnit jejich vlastní schůzky, bude tato schůzka předcházet třídní schůzce a začne v 16:15 hodin. Toto setkání poskytne platformu pro diskusi o iniciativách a projektech, které Společnost přátel podporuje, a o možnostech, jak se mohou členové zapojit do života školy.

Obě schůzky jsou skvělou příležitostí k setkání s učiteli, diskuzi o vývoji vašich dětí a k prohloubení naší společné spolupráce.

Těšíme se na vaši účast a na konstruktivní spolupráci.