Nový školní rok je zde!

Milí studenti, 
školní rok 2023/2024 zahájíme v pondělí dne 4. 9. 2023 v 8.00 hodin před školou, kde se dozvíte všechny důležité informace. Účast všech velmi nutná!

Vážení zákonní zástupci,
v souladu s § 24 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, z důvodu probíhající přestavby domova mládeže na učebny, kabinet a sociální zařízení stanovuje MŠMT odlišnou organizaci školního roku spočívající v posunutí začátku školního roku 2023/2024 na 18. 9. 2023. Žáci budou o všem informováni v pondělí 4. 9. 2023 ve škole.