Informace a přihláška k zájezdu do Londýna

Zájezd do Londýna! Ve dnech 23. 11. – 27. 11. 2023 pořádá naše škola prostřednictvím CK Školní zájezdy, s. r. o., autobusový zájezd do Velké Británie. Žáci (budoucích) 2. a 3. ročníků, jste srdečně zváni. 

Více informací najdete v přiloženém letáku. Máte-li o zájezd zájem, stáhněte si přihlášku (případně si ji vyzvedněte ve škole u vyučujících ANJ), vyplněnou zašlete jako sken, případně odevzdejte fyzicky, p. uč. Nakládalové, nejlépe do konce školního roku. We look forward to our journey of discovery together!