Přihlášení k maturitní zkoušce v jarním termínu 2022

Přihlášky k jarnímu termínu maturitní zkoušky 2022 je třeba odevzdat osobně do středy 1. prosince 2021 u zástupkyně ředitelky školy. Maturanti předchozích let si telefonicky či e-mailem zajistí termín přihlášení u zástupkyně ředitelky.