Ekonomika a podnikání

Čtyřletý maturitní obor

63-41-M/01

Žák v průběhu studia získá podrobný přehled v ekonomice, naučí se účtovat, získá dovednosti v oblasti marketingu, personálního managementu či řízení lidských zdrojů. Důraz je také kladen na virální marketing využívající sociální sítě.

Předměty oboru

Informační technologie

Čtyřletý maturitní obor

18-20-M/01

Žák se učí hodnotit jednotlivé problémy řešitelné pomocí informačních technologií a navrhnout postupy, jak je efektivně vyřešit. Vhodně volí a používají jednotlivé nástroje z oblasti počítačové grafiky, webdesignu, marketingové komunikace, vývoje aplikací, aplikačního softwaru, hardwaru a sítí.

Předměty oboru

Dny otevřených dveří

21. listopadu 2020

8. prosince 2020

12. ledna 2021

Naše vize

Vytváříme partnerské a podnětné prostředí, podporujeme chuť a potřebu poznávat, obohacujeme se o faktické znalosti, rozvíjíme komunikační a sociální dovednosti. Přijímáme osobní odpovědnost a soustředíme se na to, abychom obstáli v reálném životě.

Kritéria pro přijímací řízení budou zveřejněna do 31. ledna 2021